Назад

Ігнат Ковшинець, 10 років (Ignat Kovshynets, 10 years)

Діагноз:
Ювенільний ревматоїдний артрит (Juvenile rheumatoid arthritis)
Мрія:
Мріє побачити справжніх роботів (He dreams of seeing real robots)
2 особи
зробили внесок
1300 грн.
зібрано з 5000 грн. необхідних
26%
Допомогти

Ігнат лікується з 5 років, і лише недавно зміг піти до школи в перший клас. У хлопця ювенільний ревматоїдний артрит. Вражений суглобово-м’язовий аппарат. У Ігната уповільнення росту. У свої 10 років він виглядає на 5-6. Імунна система помилково сприймає тканини власного організму як чужорідні і намагається їх знищити.

Не зважаючи на довге, виснажливе лікування Ігнат дуже цікавий до світу і усього,що в ньому відбувається. Особлива мрія хлопчика - побачити справжніх роботів, високих, які перетворюються на машини. Ігнат захоплюється конструктором лего і неодноразово збирав подібних трансформерів, проте він упевнений, що десь існують величезні роботи, з якими він міг би поспілкуватись. Ігнат навіть знає,що запитає в них, наприклад,як їм вдається трансформуватись. Він мріє бути таким сильним,високим і вітривалим, як роботи.

Ignat has undergone treatment since he was 5, and just recently he could begin going to school. The kid has juvenile rheumatoid arthritis. His articular muscular system is affected. Ignat's growth rate is reduced. He is 10 years old, but looks like 5-6. His immune system mistakenly recognizes the tissues of his own body as foreign and tries to destroy them.

Despite his long and strenuous treatment, Ignat is very interested in the world and everything that's happening in it. A special dream of the boy is to see real, big robots that are able to transform into cars. Ignat admires lego construction sets and assembled such transformers many times, but he is convinced that somewhere, such huge robots whom he could have a chat with, do really exist. Ignat even knows what to ask them, for example, how they manage to transform. He dreams to be as strong, high and tough as robots are.